Årsager til anal inkontinens?

Anal inkontinens er et symptom, der kan have mange forskellige årsager. Følgende er de mest almindelige årsager til anal inkontinens:

  • Høj alder. Manglende kontrol over afføringen kan være et resultat af høj alder med dertil hørende svagere muskler og muskelkontrol
  • Vanskelige fødsler. Skader på lukkemusklen efter vanskelige fødsler. Dette gælder f.eks., når man har været nødt til at benytte sugekop for at få barnet ud, eller hvis den fødende er revnet meget i forbindelse med fødslen
  • Kirurgiske indgreb. Problemer med at holde på afføringen kan også ses efter kirurgiske indgreb i endetarmen
  • Rygmarvsbrok. Personer med rygmarvsbrok har også ofte problemer med lækage
  • Løs/flydende afføring. Mennesker, som har løs eller flydende afføring af forskellige årsager, for eksempel efter at have fået fjernet dele af tarmen, kan også have problemer med lækage

Fakta om anal inkontinens

  • Afføringsinkontinens er lækage af luft eller afføring. Det er en relativt hyppig tilstand, der især ses hos kvinder.
  • Symptomerne kan variere fra problemer med at holde på luften til manglende kontrol over selve afføringen.
  • Der er mange behandlingstilbud, og de har ofte god effekt.