Kirurgiske behandlinger

Behandlingsmulighederne er afhængige af sværhedsgraden samt årsagen til fækalinkontinensen.

Korttidsresultaterne kirurgi er gode. Over tid aftager effekten dog hos op til halvdelen. Resultaterne er bedst ved operation hos yngre personer.

Man kan også stimulere nerverne, som går ud fra rygmarven ved hjælp af en pacemaker. Resultaterne er gode hos mange, og kan også bruges til at få kontrol over samtidig urinlækage.

En ny metode er indsprøjtning af rumudfyldende stoffer og implantater i analkanalen.

En sidste udvej er at få tarmen lagt frem (stomi), hvor du får afføringen ud i en pose fæstet på maven. Mange er afvisende overfor at leve med stomi. Dette giver dog kontrol over afføringen og muligheden for at genoptage et normalt liv.

Alternativ til kirurgi

GateKeeper/SphinKeeper er et alternativ til kirurgi.

Læs mere om dette her her.

Behandlinger:

Bulking

Bulking fungerer ved at der sprøjtes et fyldstof ind i rummet mellem den inderste og den yderste lukkemuskel. Fyldstoffet udvider sig i takt med at det suger væske til sig. Behandlingen er som regel effektiv når der er tale om sivende afførings inkontinens samt ufrivillig afgang af tarmluft, men virkningen er desværre aftagende over relativ kort tid.

Sakral Nerve stimulation (SNS)

Systemet er oprindeligt udviklet til behandling af patienter med vandladningsproblemer. Det virker ved at de nerver der har at gøre med lukkemusklerne, direkte stimuleres elektrisk.
Proceduren deles op i 2. ”etaper”

Først placeres elektroderne og en pacemaker udvendigt. Patienter går 3-4 uger med systemet for at undersøge om man vil have effekt af denne behandling. Såfremt SNS har den ønskede effekt, så indopereres pacemakeren, hvilket er den ”2. etape.” Det kan blive nødvendigt at justere elektroderne og pacemakeren vil på et tidspunkt også løbe tør for batteri.

Gatekeeper/SphinKeeper

GateKeeper og SphinKeeper virker i princippet som Bulking, men dog er lang tidseffekten væsentligt bedre. I hulrummet mellem indre og ydre endetarmsmuskel, placeres 6-10 implantater.

Disse implantater vil efter de er placerede udvide sig ved at tiltrække kropsvæske. Implantaterne flytter sig ikke og beholder deres funktion – også over længere tid. Den øgede fylde i rummet mellem lukkemusklerne, sørger for at lukkemusklerne igen kan holde tæt. Materialet er fleksibelt så man kan komme af med afføringen uden gener.

Implantaterne giver ikke nogen kendte bivirkninger, og de kan ikke mærkes.

GateKeeper tilbydes patienter med mild til moderat fækalinkontinens (6 implantater).
SphinKeeper tilbydes patienter med moderat til svær inkontinens (10 lidt større implantater).
Oftest vil patienten være fuldt bedøvet til operationen, men enkelte opereres også i lokalbedøvelse

Læs mere om GateKeeper og SphinKeeper her.

Rekonstruktion af endetarmens lukkemuskel

Hvis der tale om skader på den ydre lukkemuskel eks. efter fødsler eller andre traumer, kan man operere defekten. Lukkemusklerne syes samen der, hvor de er bristet. Ved denne type operation kan det være, at patienten i en periode på 3-6 måneder, skal have en aflastende stomi (kunstig åbning, hvor tarmen føres ud til mavens yderside), således lukkemusklen har tid til at hele.

Operationen har den største effekt hos yngre patienter. Effekten er ofte aftagende over tid, hvorefter der kan suppleres med SNS (se ovenfor) eller tarmirrigation.

Avanceret kirurgisk behandling

Hvis skaderne på den ydre lukkemuskel er svære, vil man ikke forsøge at sy den sammen. Har man heller ikke haft god effekt af SNS, vil man kunne tilbyde at samle/lukke lukkemusklen ved at flytte lidt muskel fra låret. Langtidsresultaterne er dog for de fleste dårlige.

Stomi

Opnår man ikke et tilfredsstillende resultat ved de før listede muligheder, kan man tilbyde en stomi.
En stomi vil sige, at tarmen føres ud på huden. Her opsamles afføringen i stomipose, som klistres fast rundt om åbningen.

Selv om det for mange kan virke voldsomt at tænke på en stomi, ved man at rigtig mange stomi patienter, faktisk føler det som en lettelse. Mange oplever det som en løsning, der i væsentlig grad forbedrer deres livskvalitet. En stomi, kan evt. kombineres med tarmirrigation.